Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΕΙΡΙΟΥ

Άρθρο 1.      Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος από τα μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στειρίου
Άρθρο 2.      Σκοποί της Τράπεζας Αίματος είναι:
-      Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της.
-      Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα.
-      Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου
Άρθρο 3.      Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά.
                   Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε μέλη του  Συλλόγου Στειριου και έξω από αυτόν, που είναι εθελοντές αιμοδότες και έχουν ενταχθεί στην Τράπεζά μας.

                   Μη τακτικά μέλη ονομάζονται όσα μέλη του Συλλόγου  και έξω από αυτόν δεν είναι εθελοντές αιμοδότες.
Άρθρο 4.      Δικαιώματα και υποχρεώσεις:
-      Κάθε τακτικό μέλος της Τράπεζας Αίματος μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή ανάγκες άλλων (παιδιά, γονείς, συζύγους, συγγενείς Α΄βαθμού).
-      Τα μη τακτικά μέλη της Τράπεζας εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεμα αίματος.
-      Κάθε μη τακτικό μέλος της Τράπεζας που εξυπηρετήθηκε αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει την ποσότητα αίματος που πήρε μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
-      Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αιμοδοσίες που οργανώνει ο Σύλλογος ή μεμονωμένα τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο.
-      Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Άρθρο 5.      -    Η Τράπεζα Αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λειβαδιάς που τηρεί αρχείο αιμοδοτών και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.
-      Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο.
-      Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου.
Άρθρο 6.      Διοίκηση:
-      Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει η αρμόδια Επιτροπή Αιμοδοσίας του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στειριου, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, όλα εκ των οποίων πρέπει να είναι αιμοδότες. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) με ανάταση των χεριών, ενώ ένα (1) από αυτά θα είναι από το Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου.
-      Την εκπροσώπηση της Τράπεζας έχει η Επιτροπή Αιμοδοσίας.
-      Κάθε οικονομική υποχρέωση της Τράπεζας καλύπτεται από το ταμείο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στειριου.
Άρθρο 7.      Υποχρεώσεις της Επιτροπής Αιμοδοσίας:
-      Η Επιτροπή Αιμοδοσίας έχει την κύρια ευθύνη για τη διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών και την παρακολούθηση αιμοδοτών και αιμοληπτών για τη συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.
-      Έχει επίσης την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία και την καταπολέμηση των επιφυλάξεων και των προκαταλήψεων που είναι εμπόδια και βασικές αιτίες ανάσχεσης της εθελοντικής προσφοράς αίματος για τη σωτηρία των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.
-      Την τήρηση αρχείου με τους τακτικούς αιμοδότες και τη συνεχή προσπάθεια για επαύξησή τους.
-      Το δανεισμό αίματος σε άλλους φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους (ατυχήματα, κ.τ.λ.).
-      Εκδίδει εντολές παραχώρησης αίματος προς το νοσοκομείο που υπογράφονται από τα μέλη της, κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης.
-      Σε περίπτωση ανάγκης κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, την εντολή γραπτή ή προφορική δίδει οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Αιμοδοσίας αλλά την επόμενη ημέρα εκδίδεται απαραίτητα και η τυπική εντολή.
Άρθρο 8.      Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας ή του Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 9.      Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. στις 1/5/2010. Η τροποποίηση του κανονισμού γίνεται από τη Γ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στειριου με πλειοψηφία ½ συν 1 των παρόντων μελών.
Άρθρο 10.    Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας το υπάρχον απόθεμα περιέρχεται στο Νοσοκομείο.
Άρθρο 11.    Άτομο που δεν συμμετέχει στις αιμοδοσίες που οργανώνει ο Σύλλογος Στειριου χωρίς προβλήματα υγείας, δεν θα έχει κανένα δικαίωμα στην Τράπεζα Αίματος.

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας:
                Χήνας Ε. Γεώργιος .Τηλ.  2267021189-6936053035
                          Μαργαρίτης Γεώργιος Τηλ. 6937471775  
                          Μπακούρος Γεώργιος Τηλ. 6936192744   
 Φωτορεπορτάζ από την αιμοδοσία που πραγματοποίησε ο Εκπολιτιστικός  Σύλλογος Στειρίου σε συνεργασία με το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λιβαδειάς  την Κυριακή  9 Μαΐου 2010 για την ενίσχυση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΕΙΡΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails

Αναγνώστες