Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΣΤΕΙΡΙ :Το έθιμο της πρώτης του Μάρτη στο Στείρι του χθές και του σήμερα.

Από το βιβλίο “ΣΤΕΙΡΙ: Ιστορικά – Λαογραφικά Στοιχεία” των : Μαρίας Π. Αργυρίου και Λουκά Α. Κουσκούκη

Για να θυμούνται οι παλιοί ... και να μαθαίνουν οι νέοι. 

1η Μαρτίου
Την παραμονή της πρώτης του Μάρτη βάζουν στο καρπό του χεριού τον "μάρτη" που είναι οι γνωστές δυο κλωστές , κόκκινη και άσπρη, στριμμένες μαζί . Αν υπάρχει νύφη αρραβωνιασμένη στο σόι  στρίβει τις κλωστές και  μοιράζει τον " μάρτη " στους συγγενείς, διαφορετικά κάθε νοικοκυρά το ετοίμαζε μόνη της.
Στα αγόρια το έβαζαν στο καρπό του χεριού, στα κορίτσια στο καρπό και στο λαιμό ενώ οι μεγαλύτεροι στο δάκτυλο του χεριού.
Με το έθιμο αυτό πιστεύανε, ότι φορώντας τον "μάρτη" , τους προ φύλαγε από το ανεπιθύμητο μαύρισμα  του δυνατού μαρτιάτικου ήλιου.( Τις παλιές εποχές το μαύρισμα από τον ήλιο θεωρείτο άσχημο και προσπαθούσαν να το αποφύγουν ).
Τον " μάρτη " τον έβγαζαν από το χέρι την ημέρα του Πάσχα και το έδεναν στο πόδι του σουβλισμένου αρνιού.
 Σήμερα το έθιμο αυτό μόνο μερικά παιδιά το κρατούν ακόμη.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Απρέπεια από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού

Επιεικώς απαράδεκτα.. και ανιστόρητα είναι τα γραφόμενα στις πληροφορίες που έχει τοποθετήσει στην Μονή του Οσίου Λουκά του Στειργιώτη ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού και το θάψιμο του χωριού μας.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Παραδοσιακοί χοροί - Εγγραφές
Εγγραφές

Το χορευτικό τμήμα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στειρίου , ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών για την φετινή χρονιά, με χοροδιδάσκαλο τον κ. Ανδρέα Κουτσούμπα
Οι εγγραφές θα γίνουν την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010 στην αίθουσα του Συλλόγου από 11 - 12 π.μ.

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Δελτίo Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων


Δελτίο Τύπου                                             19/02/2010

Από 3 Μαρτίου μέχρι και 16 Μαρτίου 2010 η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι απόφοιτοι και οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. (ομάδας Α΄), και οι κάτοχοι  πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, (ημερησίων, εσπερινών) ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά από 3 Μαρτίου μέχρι και  16 Μαρτίου 2010, ως ακολούθως:
Α) Οι μαθητές υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά στην επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας όπου λειτουργεί το λύκειό τους.
Β) Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ανωτέρω επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Ε.Ε. ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους.
Οι υποψήφιοι μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλουν στην Επιτροπή επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους, αν είναι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίο τους, αν είναι απόφοιτοι ΤΕΕ  ή  ΤΕΛ. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ομάδα Α) υποβάλλουν  βεβαίωση του ΕΠΑΛ ότι φοιτούν στην τελευταία τάξη.
Μέσα στην ίδια προθεσμία και στην ίδια Επιτροπή οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και οι  απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ (ημερησίων, εσπερινών),  με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν μαζί με το μηχανογραφικό τους δελτίο και σχετική αίτηση συνοδευόμενη από την  προβλεπόμενη γνωμάτευση.
Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των ενδιαφερομένων στην υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου στην παραπάνω προθεσμία και επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην προθεσμία αυτή. Όποιος δεν υποβάλλει μηχανογραφικό δελτίο αποκλείεται από τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Τονίζεται τέλος ότι για την υποβοήθηση και ενημέρωση των υποψηφίων  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  www.ypepth.gr/exams  έχουν αναρτηθεί δύο υποδείγματα  του μηχανογραφικού  δελτίου (ένα για τους αποφοίτους ΤΕΕ και ένα για ΕΠΑΛ-ομάδας Α) προκειμένου να τα μελετήσουν έγκαιρα και να τα χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα κατά την προσέλευσή τους στην αρμόδια επιτροπή. Τα σχετικά υποδείγματα μπορεί να αναζητηθούν  και από τα ΕΠΑ.Λ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου γιατί μετά την ηλεκτρονική κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμιά διόρθωση ή αλλαγή.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Δελτίo Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων


Δελτίο Τύπου                                             17/02/2010
 
Ενημέρωση για τους υποψήφιους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2010 των Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Από το Υπουργείο  Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2010 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑΣ Β΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση το αργότερο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα υπόχρεοι για την υποβολή της ανάλογης  Αίτησης – Δήλωσης είναι:
Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)
Β) οι απόφοιτοι που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ
Γ) οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  που επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και στα ΤΕΦΑΑ.
Δ) οι μαθητές  της τελευταίας τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) - ομάδας Β΄.
Ε) οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
Η Αίτηση – Δήλωση  υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Τα πέντε κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης – Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας :  www.ypepth.gr/exams. Ο υποψήφιος είτε από το διαδίκτυο είτε από το Λύκειό του μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του, να συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στην Αίτηση - Δήλωση και να προσέρχεται στο Λύκειο για την υποβολή της ηλεκτρονικά.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία υποβολή ή τροποποίηση Αίτησης – Δήλωσης.
Επίσης, υπενθυμίζεται  ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση,  πρέπει ως τις 22 Φεβρουαρίου να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

Φωτορεπορτάζ από το Καρναβάλι στο Στείρι (1)

Στειριώτικο Καρναβάλι 2010 και Έθιμα Αποκριάς στο Στείρι του χθες

Από το βιβλίο “ΣΤΕΙΡΙ: Ιστορικά – Λαογραφικά Στοιχεία” των :
Μαρίας Π. Αργυρίου και Λουκά Α. Κουσκούκη και από διήγηση των : Ουρανίας Γ. Λαγού και Ζωής Γ. Κουσκούκη

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
Απόκρεω
Για την πρώτη Κυριακή ( κρεατινή ) τίποτε το αξιοσημείωτο. Η Κυριακή όμως της Τυρινής αποτελούσε ένα ευχάριστο διάλειμμα στη ζωή του χωριού.

* Γύρω στις 9:00 το πρωί της Κυριακής όλα τα παιδιά των τσοπάνηδων έφευγαν από τα μαντριά τους και τραγουδώντας έπαιρναν το μονοπάτι για να έρθουν στο χωριό για να δούνε ή να ντυθούν << μασκαράδες >>. Γύρω στις 2:00 το μεσημέρι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες , χωριάτες και τσοπάνηδες ξεχύνονταν από τα σοκάκια και τις γειτονιές και τραγουδώντας, μαζευόντουσαν στο μαγαζί του Παπαγιάννη όπου άρχιζαν τα πειράγματα και ο χορός, άλλες φορές με το γραμμόφωνο και άλλες φορές με τους τοπικούς οργανοπαίκτες ( Καραφουντάνη, Τρόκα, Ντουντουλούτσ και τους μεταγενέστερους Κατσάρα, Φαρούκα, Νιούς, Πετράν).

* Προτού νυχτώσει τα τσοπανόπαιδα, ομάδες ομάδες έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής άλλα για το Μεγάλο Χωράφι, Κοκκίσταινα και Ράχη και άλλα για Βολιθιά, Στράκι, Σπαραίικα , Γκούρ Κούκι, Τσιμικαίικα.

* Το βράδυ όλοι οι συγγενείς μαζεύονται σ΄ένα σπίτι, φέρνει καθ΄ένας ότι έχει ετοιμάσει, τρώνε, πίνουν,διασκεδάζουν,πολλοί δε ντύνονται μασκαράδες και επισκέπτονται άλλα σπίτια.

<< Τις μεγάλες αποκριές τρελαίνονται κι οι γριές >>.

* Μετά το φαγοπότι, όλα τα σκεύη πλένονταν με βραστό νερό γιατί την άλλη μέρα, Καθαρή Δευτέρα, άρχιζε η νηστεία. << Αύριο είναι νηστεία και δεν κάνει να έχουν " λέρες " ( λίπη ) >>

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Δελτία Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων

( 1 )
Δελτίο Τύπου                                             09/02/2010

Γνώση από όλους για όλους:
Δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία ενός  Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα 9 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου 2010 το πλαίσιο πολιτικών αρχών και στόχων που αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα.

Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/ypepth/
( 2 )

Δελτίο Τύπου                                             09/02/2010
Διεθνής Διάσκεψη
«Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση:
Σύγχρονες Προκλήσεις & Επιπτώσεις στις Μεσογειακές Χώρες Μέλη της Ε.Ε.»

Στη Διεθνή Διάσκεψη με θέμα «Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση: Σύγχρονες Προκλήσεις &Επιπτώσεις στις Μεσογειακές Χώρες Μέλη της Ε.Ε.»,  που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Royal Olympic ,θα συμμετάσχει αύριο Τετάρτη 10/2 στις 10:00 η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου.
Η Υπουργός θα συμμετάσχει στο τραπέζι διαλόγου με θέμα «Μετανάστες δεύτερης γενιάς στην ΕΕ» μαζί με τους κ.κ. Ιωάννη Στεφάνου, Αντιπρόεδρο της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος , Francisco José González de Lena, εκπρόσωπο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Ισπανίας, Sukhdev Sharma, εκπρόσωπο της Ε.Ο.Κ.Ε., Αχμέντ Μοαβία, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Αλέξανδρο Ζαβό, Πρόεδρο Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
( 3)
09/02/2010

Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα Δράσεων και Εκδηλώσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος 2010-2011

Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος για το 2010-2011 είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανωθεί η 21η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, στην Αθήνα 26-29 Μάρτιου 2010. Από το σύνολο των μαθητών που θα συμμετάσχουν, θα επιλεχτούν 9 μαθητές οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη 65η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Lyiv της Ουκρανίας.

Επιπλέον, διοργανώνεται η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων η οποία θα φιλοξενηθεί στη Νάουσα στις 13-19 Ιουλίου 2010.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 68ης Διεθνής Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα τον Απρίλιο 2011. Η Διεθνής Συνδιάσκεψη αποτελεί τη μεγαλύτερη αριθμητικά αλλά και σε κύρος και απαιτήσεις διοργάνωση που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων και αναμένεται να φιλοξενήσει πάνω από 300 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη.
( 4 ) 
09/02/2010

Ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010

·         Το διαδίκτυο είναι, και από εκπαιδευτικής πλευράς, μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του προηγούμενου αιώνα, είναι ένας τεράστιος εικονικός κόσμος γεμάτος γνώση, αλλά και κινδύνους. Τα παιδιά θα είναι πάντα παιδιά, θα έχουν άγνοια κινδύνου, περιέργεια και αυθορμητισμό. Το διαδίκτυο θα είναι πάντα άναρχο, αχανές και θα μεταβάλλεται συνεχώς. Για αυτό είναι αναγκαία συνθήκη η εφαρμογή κανόνων, αλλά δεν είναι ικανή. Το πραγματικό στοίχημα είναι να δώσουμε στα παιδιά τη γνώση για να προστατεύουν τους εαυτούς τους .
·         Για αυτό η ασφάλεια του παιδιού στο διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο, πολύπλευρο θέμα στο οποίο η εκπαίδευση πρέπει να έχει αποφασιστικό ρόλο. Δεν επιδιώκουμε να κάνουμε το διαδίκτυο λιγότερο ελεύθερο, αλλά τον νέο καλύτερα εκπαιδευμένο στη χρήση του.
·         Το Υπουργείο Παιδείας με τη νέα του δομή, που περιλαμβάνει και τη δια βίου Μάθηση, μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της ασφάλειας του παιδιού στο διαδίκτυο. Τόσο με την εξειδικευμένη εκπαίδευση, την διαρκή επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και με τις σημαντικές τεχνολογικές υποδομές που διαθέτει όπως λ.χ. το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.
·         Το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει ένα συνολικό σχέδιο για την ψηφιακή σύγκλιση και τη χρήση του διαδικτύου στα σχολεία το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων :
I.   συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη των παιδιών στις δραστηριότητες που βασίζονται ή αξιοποιούν εργαλεία της πληροφορικής.
II.  ενημέρωση των γονέων, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τα παιδιά τους σε ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, αλλά και να μαθαίνουν από αυτά. Τα παιδιά φέρνουν τώρα και αυτά τη γνώση στο σπίτι και «εκπαιδεύουν» τους γονείς τους.
III. ηλεκτρονική επικοινωνία γονέων με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.
·         Μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό χρηστών δίκτυο στη χώρα. Μέσω αυτού παρέχει σε περισσότερα από 14.800 σχολεία υπηρεσίες διαδικτύου, όπως ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο , υπηρεσίες επικοινωνίας, διάθεσης και ανάκτησης ψηφιακού περιεχομένου , υπηρεσίες πολυμέσων τηλεδιάσκεψης δικτυακής πύλης και άλλες.
·         Στον γοητευτικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο του διαδικτύου πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένα τείχος προστασίας δεν θα μπορεί να προστατεύει τα παιδιά μας παντού και πάντα. Ο τοίχος προστασίας, αλλά και το παράθυρο προς τον κόσμο είναι η γνώση.

( 5 ) 
Μπορείτε να δείτε την ομιλία της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  Άννας Διαμαντοπούλου με θέμα τη «Δεύτερη Γενιά μεταναστών» στη σημερινή εκδήλωση της ΟΚΕ –ΕΟΚΕ για την μετανάστευση :
  
Για IE 8  ΕΔΩ

( 6 )  

Δελτίο Τύπου                                             10/02/2010

Ερευνητικό Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο «Navarino Environmental Observatory».
Στην ανακοίνωση της ίδρυσης  του ερευνητικού περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου Navarino Environmental Observatory (Ν.Ε.Ο.) θα παρευρεθεί  αύριο 11/2 στις 11:00 η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου.
Η δημιουργία του Ν.Ε.Ο. αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Ερευνητικού Κέντρου Bert Kollin για την κλιματική αλλαγή του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης , του Τομέα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος τους Ιδρύματος  Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και της εταιρείας TEMES Α.Ε.
Η δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου -με την καταγραφή των κλιματικών μεταβολών- θα συμβάλει μεταξύ άλλων, στην δημιουργία της γνώσης και στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας και το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής και κλιματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Πρόσκληση σε πάρτι μασκέ από τον Σύλλογο Γονέων Δ. Σ.& Ν.Στειρίου

"Εβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα Σφακιά...".


Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ένας μεγάλος άνθρωπος. 
 
Νικος Ξυλούρης
Δέσποσε τη δεκαετία του '70, σηκώνοντας στις πλάτες του το προοδευτικό τραγούδι στα χρόνια της δικτατορίας και στις αρχές της μεταπολίτευσης, ενώ σφράγισε με τη φωνή του το ελληνικό τραγούδι του 20ού αιώνα.
Ο Νίκος Ξυλούρης άφησε πίσω του ένα έργο, που παραμένει ριζωμένο στην καρδιά του ελληνικού λαού. Τραγούδια όμορφα, καθαρά, ελληνικά, συντροφιά στις αναζητήσεις και τους αγώνες του λαού μας.
Γεννημένος στα Ανώγεια, από πολύ μικρός άρχισε να μαθαίνει λύρα. 
Στα 15 του χρόνια, ήταν ήδη λυράρης. Επαιζε λύρα και τραγουδούσε με μια δική του τεχνική, που περισσότερο βασιζόταν στο ένστικτο. 
Εχοντας ήδη γράψει κάποια δικά του τραγούδια, συναντά τον Γ. Μαρκόπουλο, που του προτείνει συνεργασία. Πρώτοι καρποί της, τα "Ριζίτικα" και η "Ιθαγένεια".
Ακολουθούν οι συνεργασίες του με τους Σταύρο Ξαρχάκο, Χρήστο Λεοντή, Ηλία Ανδριόπουλο. Από τις μεγάλες του επιτυχίες ήταν οι κύκλοι "Διόνυσε καλοκαίρι μας","Ακολουθία", "Καπνισμένο τσουκάλι", "Κύκλος Σεφέρη", "Ερωτικά" κ.ά. Ακολουθούν οι "Ελεύθεροι πολιορκημένοι", τα "Αντιπολεμικά", τα "Ξυλουρέικα". Ο Ν. Ξυλούρης είχε λάβει επίσης μέρος σε θεατρικά έργα, όπως "Το μεγάλο μας τσίρκο" κ.ά.
Διώχτηκε πολύ από τη χούντα, ενώ με τα τραγούδια του, μέσ' το Πολυτεχνείο, εμψύχωσε τους "ελεύθερους πολιορκημένους" φοιτητές. 
Ανθρωπος ανιδιοτελής, περήφανος και με σπάνιο ήθος, στάθηκε πάντοτε πάνω από μικρότητες και συμβιβασμούς. Κι ας τον πολέμησαν οι δισκογραφικές εταιρίες μετά τη μεταπολίτευση, αρνούμενες, για λόγους εμπορικούς, να εκδώσουν νέους δίσκους του.
Ακόμη και σήμερα είναι εξαφανισμένος απ' το ρεπερτόριο των μυσικών ρ/σ ενώ οι δισκογραφικές εταιρίες αρνούνται να επανεκδώσουν τα τραγούδια του, τους δίσκους του, που τόσο πολύ αγαπήθηκαν από τον ελληνικό λαό.
Τραγούδια, που παραμένουν, όπως και ο ίδιος, ζωντανά, μέσα σε κάθε γνήσια ελληνική ψυχή. 
Αναδημοσίευση από : ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Στειριώτικο Καρναβάλι 2010

Δελτίo Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων


Δελτίο Τύπου                                             05/02/2010

Δήλωση Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου για την πρόληψη του καπνίσματος στα σχολεία

Η Υπουργός μετά τη συνάντηση που είχε με τον Καθηγητή Greg Connοlly, της  Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard και Διευθυντή του προγράμματος Έρευνας για τον έλεγχο του καπνίσματος και τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Τριχόπουλο, Παναγιώτη Μπεχράκη και Γιάννη Τούντα, δήλωσε:
«Το κάπνισμα είναι ένας αδιαμφισβήτητος εχθρός. Χωρίς «ίσως» , χωρίς «αλλά», χωρίς «θα δούμε». Χωρίς να το μεταθέτουμε στο αύριο. Καταστρέφει ζωές, σκοτώνει ανθρώπους, διαλύει σε πολλές χώρες τα εθνικά συστήματα υγείας. Κυρίως επηρεάζει τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας  αναλαμβάνει εκστρατεία σε συνεργασία με το Harvard και με ελληνικά πανεπιστήμια γιατί σε αυτή ακριβώς την ηλικία των 13,14,15 χρονών μπορούμε να προλάβουμε το κάπνισμα. Ξέρουμε όλοι ότι η καταστολή είναι πάντοτε το δεύτερο και λιγότερο αποτελεσματικό μέτρο.
Το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει σχολείο, σημαίνει αγωγή υγείας».

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

ΣΤΕΙΡΙ: Έθιμα Αποκριάς στο Στείρι του χθες

Από το βιβλίο “ΣΤΕΙΡΙ: Ιστορικά – Λαογραφικά Στοιχεία” των : 
Μαρία Π. Αργυρίου και Λουκά Α. Κουσκούκη και από διήγηση των : Ουρανίας Γ. Λαγού και Ζωής Γ. Κουσκούκη

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.  
Απόκρεω
Για την πρώτη Κυριακή ( κρεατινή ) τίποτε το αξιοσημείωτο. Η Κυριακή όμως της Τυρινής αποτελούσε ένα ευχάριστο διάλειμμα στη ζωή του χωριού.
  • Γύρω στις 9:00 το πρωί της Κυριακής όλα τα παιδιά των τσοπάνηδων  έφευγαν από τα μαντριά  τους  και τραγουδώντας έπαιρναν το μονοπάτι για να έρθουν στο χωριό για να δούνε  ή να ντυθούν << μασκαράδες >>. Γύρω στις 2:00 το μεσημέρι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες , χωριάτες και τσοπάνηδες ξεχύνονταν από τα σοκάκια και τις γειτονιές και τραγουδώντας, μαζευόντουσαν στο μαγαζί του Παπαγιάννη όπου άρχιζαν τα πειράγματα και ο χορός, άλλες φορές με το γραμμόφωνο και άλλες φορές με τους τοπικούς οργανοπαίκτες ( Καραφουντάνη, Τρόκα, Ντουντουλούτσ και τους μεταγενέστερους  Κατσάρα, Φαρούκα, Νιούς, Πετράν). 
  • Προτού νυχτώσει τα τσοπανόπαιδα, ομάδες  ομάδες έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής άλλα για το Μεγάλο Χωράφι, Κοκκίσταινα και Ράχη και άλλα για Βολιθιά, Στράκι Σπαραίικα , Γκούρ Κούκι, Τσιμικαίικα. 
  •  Το βράδυ όλοι οι συγγενείς μαζεύονται σ΄ένα σπίτι, φέρνει καθ΄ένας ότι έχει ετοιμάσει, τρώνε, πίνουν,διασκεδάζουν,πολλοί δε ντύνονται μασκαράδες και επισκέπτονται άλλα σπίτια. 
<< Τις μεγάλες αποκριές τρελαίνονται κι οι γριές >>.  
  •  Μετά το φαγοπότι, όλα τα σκεύη πλένονταν με βραστό νερό γιατί την άλλη μέρα, Καθαρή Δευτέρα, άρχιζε η νηστεία. << Αύριο είναι νηστεία και δεν κάνει να έχουν " λέρες " ( λίπη ) >>

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Καρναβάλι Στειρίου 2010


 Πρόσκληση
       Οι φορείς του Στειρίου καλούν τις μαθήτριες και τους μαθητές του χωριού την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 στις 1:00 το μεσημέρι στην καφετέρια ¨ Ίριδα " για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με θέμα το Στειριώτικο καρναβάλι.

Η οργανωτική επιτροπή

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Δελτία Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων

1.Δελτίο Τύπου 01/02/2010

Επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου στην Κύπρο

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα 1 έως και αύριο Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010, τη Λευκωσία της Κύπρου ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, Ανδρέα Δημητρίου.
Οι δύο Υπουργοί θα συζητήσουν διμερή θέματα εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Κύπρο, η Υπουργός Παιδείας, θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, από τον Α.Μ. Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ και από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριο Καρογιάν.
Η κ. Διαμαντοπούλου θα παραστεί, ακόμη, στη Συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων μαζί με τον ομόλογό της κ. Δημητρίου ενώ θα επισκεφθεί και το Λύκειο Αποστόλου Μάρκου στη Λευκωσία.
Σήμερα το απόγευμα (18:00 μ.μ) στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου η Υπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο ΟΠΕΚ της Κύπρου με θέμα: «Η Εκπαίδευση και το Μέλλον».
Η Υπουργός στην ομιλία της με θέμα η «Εκπαίδευση στην Καινοτομία και η Καινοτομία στην Εκπαίδευση» θα υπογραμμίσει τη σημασία της Καινοτομίας στις νέες μορφές Τεχνολογίας.
...........
2.   Δελτίο Τύπου 02/02/2010Δηλώσεις Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου μετά τη συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογο της Ανδρέα Δημητρίου κατά την επίσημη επίσκεψη της στην Κύπρο.

Τα διμερή θέματα της εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης μεταξύ της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου.

Η Υπουργός μετά τη συνάντηση δήλωσε:

«Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη μου στην Κύπρο με την ιδιότητα της Υπουργού Παιδείας. Η επίσκεψη αυτή έχει ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Χαίρομαι πολύ που ξεκινώ από την Κύπρο, όπου στον χώρο της Παιδείας υπάρχει στενή συνεργασία. Μας ενώνει πάνω από όλα η γλώσσα και ο πολιτισμός, βασικοί άξονες της παιδείας. Οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει ο Υπουργός και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου είναι προς τη σύγχρονη κατεύθυνση. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ουσιαστικής αλλαγής των αναλυτικών προγραμμάτων και των παιδαγωγικών μεθόδων. Χωρίς αυτό καμιά αλλαγή δεν μπορεί να αποδώσει. Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία και βεβαίως, έχουμε δυνατότητα αμοιβαίου οφέλους από τη δουλειά που έχει γίνει και στις δύο χώρες.

Προτεραιότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι οι κοινωνικοί τομείς, με κορυφαίο αυτόν της Παιδείας. Η νέα πολιτική είναι να ενσωματώνονται στο Υπουργείο Παιδείας όλες οι μεγάλες στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης -ένας από τους βασικούς στόχους της Λισαβόνας - αλλά και όλο το χαρτοφυλάκιο της Έρευνας και Τεχνολογίας.

Συζητήσαμε τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν Κυπρίους και Ελλαδίτες φοιτητές για τα Πανεπιστήμια και της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και το θέμα του μνημονίου συνεργασίας το οποίο θα ανανεωθεί μέσα στο 2010.

Συμφωνούμε και οι δύο ότι είναι πολλά τα θέματα τα οποία μπορούν και πρέπει να προστεθούν ώστε η συνεργασία να γίνει πιο αποδοτική».

Related Posts with Thumbnails

Αναγνώστες