Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Σύγκλιση απόψεων πρυτάνεων – υπουργείου σε 12 σημεία

Δελτίο Τύπου                                             19/02/2011


Για την παρουσία της  Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, στην 66η Σύνοδο των Πρυτάνεων
Όπως δήλωσε η Υπουργός:

«Ο ευρύς δημόσιος διάλογος για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχει αναδείξει πολλά σημεία συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου και της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Τα σημεία συμφωνίας αφορούν στη βελτίωση των ακαδημαϊκών και διδακτικών διαδικασιών στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Αφορούν δηλαδή σε πτυχία με αξία. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας».
Υπάρχει μερική ή ολική συμφωνία στα παρακάτω ζητήματα:
1.       Τη λειτουργία του Πανεπιστημίου με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας, και αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής). Θέσπιση θεσμικών αντιβάρων για έλεγχο και λογοδοσία
2.       Την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας
3.       Την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
4.       Τη θεσμοθέτηση περιφερειακών οργάνων για την εκπόνηση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης
5.       Τα Πανεπιστήμια να έχουν την πλήρη ευθύνη για τις σπουδές (δομή, τίτλοι, οργάνωση, περιεχόμενο, κλπ) με βασική μονάδα τη Σχολή
6.       Την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τη δημιουργία περισσότερων διατμηματικών προγραμμάτων και την ίδρυση μεταπτυχιακών σχολών
7.       Την πλήρη εφαρμογή του συστήματος πιστωτικών μονάδων (ECTS)
8.       Τη χρήση δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας για ένα ποσοστό της χρηματοδότησης
9.       Την πλήρη οικονομική διαχείριση από τα ίδια τα ιδρύματα
10.   Τη θεσμοθέτηση δυνατότητας για την οικονομική αξιοποίηση των κληροδοτημάτων των ΑΕΙ
11.   Την εξειδίκευση λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων μέσω των εσωτερικών κανονισμών
12.    Μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2013 για την πλήρη εφαρμογή
«Σταθερή συνιστώσα όλων των έως τώρα προτάσεων του Υπουργείου είναι η προσήλωση στο  «πρώτα ο μαθητής». Για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σήμερα λέμε «πρώτα ο φοιτητής».
Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς είναι από τα βασικά αιτούμενα της κοινωνίας που απαιτεί άμεση και σημαντική βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και της δυναμικής των πτυχίων, ώστε οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων να βγαίνουν προετοιμασμένοι για τις δύσκολες και ανταγωνιστικές συνθήκες που τους περιμένουν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails

Αναγνώστες