Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Μη Κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρίας «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»Η Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» προκηρύσσει τον 2ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις παρακάτω κατηγορίες:
1) ΠΟΙΗΣΗ 2) ΔΙΗΓΗΜΑ 3) ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οι κάτοικοι της Ελλάδας  και όσοι κατάγονται  από αυτήν, όπου και αν διαμένουν.
2) Γίνονται επίσης δεκτά έργα γραμμένα σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα με συνημμένο το μεταφρασμένο κείμενο στην ελληνική.
3) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε δύο το πολύ κατηγορίες του διαγωνισμού. 
4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στη διεύθυνση:


 Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
υπόψη  κ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΦΕ’
ΗΠΕΙΡΟΥ 28, 38 333 ΒΟΛΟΣ  
Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν: 
1) Το έργο,( από μία μέχρι  τρεις σελίδες) ,  σε τρία  δακτυλογραφημένα αντίγραφα σε γραμματοσειρά 'Times New Roman' Ν. 12 , τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμιά άλλη ένδειξη. Θα πρέπει επίσης να εμπεριέχεται  και ένα CD  με το έργο (ή  τα έργα)  γραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή, ή να αποσταλεί το έργο  μέσω e-mailστη διεύθυνση  maria.arfe@hotmail.gr με το αληθινό  όνομα του συγγραφέα σε κεφαλαία γράμματα.
2) Ένας μικρότερος φάκελος, που εξωτερικά θα αναφέρει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος, εσωτερικά δε τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται και η απόδειξη καταβολής του χρηματικού ποσού που απαιτείται για την κάθε συμμετοχή.
3) Όσοι συμμετέχουν σε δύο κατηγορίες, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο μικρό φάκελο –ένα για κάθε κατηγορία– με το ίδιο όμως ψευδώνυμο.
Σημειώνουμε ότι έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία σημαίνει αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
Τα έργα δε θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
 Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα. 
4) Σύντομο βιογραφικό.
5) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι το έργο είναι δικό του δημιούργημα και ότι  αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για κάθε συμμετοχή (για κάλυψη εν μέρει του κόστους οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ) ανέρχεται σε 10 ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, 20 ευρώ για τα διηγήματα και για την παιδική  λογοτεχνία, 30 ευρώ για τα θεατρικά σενάρια . Στην περίπτωση που ο δημιουργός πρόκειται να συμμετάσχει σε δύο κατηγορίες, χρειάζεται να καταβάλει και τα δυο ποσά  Το ποσό πρέπει να κατατεθεί έως τις 9 Σεπτεμβρίου  2011 στο λογαριασμό της εθνικής τράπεζας με αριθ..781/313180-79    IBAN  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  GR7001107810000078131318079 (BIC) ETHNGRAA   
Επισημαίνεται ότι  οι μαθητές έως 18 ετών απαλλάσσονται από την καταβολή του ποσού συμμετοχής στο διαγωνισμό και μπορούν να συμμετέχουν μόνο στην κατηγορία ποίηση.
 Προθεσμία υποβολής: 9 Σεπτεμβρίου  2011.  Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες  κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρόεδρο κ. Μαρία Αρφέ, στο τηλέφωνο 6974168584 (ώρες γραφείου) 
Μόνο οι νικητές θα ειδοποιηθούν απευθείας μέσω e- mail   ή τηλεφωνικά. Τα αποτελέσματα θα  δημοσιευτούν στον Τύπο και στο Facebook στη σελίδα «Διοτίμα και Μούσες» .  Η Εταιρία δεν έχει καμιά ευθύνη για  τυχόν απώλεια  των  κειμένων κατά την αποστολή τους.
Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό.
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία της Εταιρίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Κατηγορία A) ΠΟΙΗΣΗ: Κανένας περιορισμός στη μορφή του στίχου. Κάθε δημιουργός μπορεί να στείλει  μέχρι δύο  (2) ποιήματα.  Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Κατηγορία Β)ΔΙΗΓΗΜΑ: Ένα διήγημα μικρής έκτασης (μέχρι τρεις σελίδες). Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Κατηγορία Γ) ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
: Ένα διήγημα μικρής έκτασης (μέχρι τρεις σελίδες) Θέμα: Ελεύθερο
Κατηγορία: ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : Ένα σενάριο  μικρής έκτασης (μέχρι 30 σελίδες) Θέμα: Ελεύθερο  (πρέπει να  έχει διάρκεια 60-80 λεπτά)

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
Η Ποίηση, το Διήγημα, η  Παιδική Λογοτεχνία και το Θεατρικό Σενάριο  θα κριθούν από καταξιωμένους λογοτέχνες και καθηγητές φιλολογίας.
Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τρία εξωτερικά μέλη και δυο μέλη της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των βραβευθέντων στην εκδήλωση. Τα βραβεία δε θα  σταλούν ταχυδρομικά .Η απονομή των Βραβείων  ορίζεται για το Σάββατο  8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.


ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ 
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο 
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο          (διάφορα μεγέθη)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Θα απονεμηθούν επίσης 5 μετάλλια και  10 Έπαινοι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο 
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο                      (διάφορα μεγέθη)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Θα απονεμηθούν επίσης 5 μετάλλια και  10 Έπαινοι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο 
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο  (διάφορα μεγέθη)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Θα απονεμηθούν επίσης 5 μετάλλια και  10 Έπαινοι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο  *
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο           (διάφορα μεγέθη)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο

Το καλύτερο έργο θα  παρουσιαστεί  στο θέατρο η σε κατάλληλη αίθουσα μετά από συνεννόηση  με το δημιουργό χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών.
Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών τους.

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ .

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ 
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο 
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο        (διάφορα μεγέθη)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: κύπελλο
Θα απονεμηθούν επίσης 5 μετάλλια και  10 Έπαινοι.

Οι διαγωνιζόμενοι που δεν θα διακριθούν σύμφωνα με τα παραπάνω,  αλλά θα είναι παρόντες την ημέρα της απονομής βραβείων , θα λάβουν από την Εταιρία μας,  μια βεβαίωση συμμετοχής .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα διοργανωθεί λογοτεχνική βραδιά, κατά την οποία θα διαβαστούν τα βραβευμένα έργα και θα απονεμηθούν τα βραβεία.
Η  μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και έκδοσης σε βιβλίο*, μέρους, ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών.
Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών τους.
Η απονομή των βραβείων θα γίνει το Σάββατο 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.
Η συμμετοχή σας θα πρέπει να σταλεί μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου  2011
Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής σας:
Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
 υπ.ΜΑΡΙΑ ΑΡΦΕ’
ΗΠΕΙΡΟΥ 28
38 333 ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 6974168584

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails

Αναγνώστες